Lärares professionella lärande och utveckling – Helen Timperley

I vår kompetensutveckling, Omtanke Karlstad, hänvisar vi till tre modeller SAMR, TPACK och Helen Timperleys tankar kring lärares professionella lärande och utveckling.

Här är en introduktionsfilm i hennes evidensbaserade modell som har namnet Lärares undersökande och kunskapsbildande cykel.

Annonser
Publicerat i Bloggen | Lämna en kommentar

Kom igång med din sajt – WordPress

Nu drar vi igång med grundutbildningar för de som startat en sajt på vår WordPress-tjänst. Fem utbildningstillfällen är inbokade till att börja med men vi återkommer kontinuerligt framöver. Anmälan görs via Solsidan.  Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Forskning och utvärdering om surfplattor

I Botkyrka kommun pågår ett forskningsprojekt om surfplattor i förskolan. I ett års tid ska forskarna undersöka hur surfplattorna påverkar barns lärande och sociala samspel.

Susanne Kjällander fil. dr. i didaktik leder forskningsprojektet som har namnet ”Appknapp” i samarbete med 16 förskolor.

Skolverkets artikel om forskningsprojektet

I Stockholm har sedan våren 2012 pågått en satsning där 2200 iPads delades ut på 13 skolor. Nu har satsningen utvärderats av Jan Hylén, analytiker, utredare och konsult.

Utvärderingen svarar på frågor som:

  • I vilka lärsituationer kan iPad användas med framgång?
  • När kan en iPad ersätta en bärbar dator?
  • Ökar användandet av iPads elevernas motivation till att lära?

Till utvärderingen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Forskare kritiska till nya betygssystemet – sr.se

En ny betygsskala förbättrar inte skolan. För att höja resultaten måste undervisningen förändras. Det menar ledande forskare inom pedagogik och bedömning.
– Vi vill höja prestationerna i skolan och där sätter man in fler betyg där fokus egentligen borde vara på att höja kvaliteten på undervisningen, säger Alli Klapp som forskar om hur betyg påverkar elevers prestationer.
Vetandets värld – P1 sr.se

Läs mer  och lyssna på programmet >

Publicerat i Bloggen | Lämna en kommentar

Positiva signaler från samtal

Vid nätverksträffar för nyckelpersoner och i möten med förskolechefer och rektorer har mycket positiva signaler kommit fram från arbetslagens samtal. Det berättas om hur uppskattat det är att dessa frågor ges tid och även formen, det öppna samtalet.

Nyfikenheten på vad som kan göras kommer fram och motivationen att jobba vidare med utveckling av detta syns och hörs.

Publicerat i Bloggen | Lämna en kommentar

”Innan vi slänger oss ut på Internet”

När jag växte upp hade jag tydliga gränser för hur långt jag fick gå. Först var det till brevlådan, sen till Perssons garageuppfart, i villaområdet och så vidare. Allt eftersom jag blev äldre växte min omvärld men hela tiden hade min föräldrar ganska bra koll på vad jag kunde tänkas möta.

Läs mer

Publicerat i Bloggen | Lämna en kommentar

Tankeväckarna tas del av inför samtalen, inte vid samtalen

Vi har fått indikationer på att vi varit otydliga i informationen kring formen för samtalen. Förberedelserna inför samtalet är viktiga. Att ta del av tankeväckarna innan samtalet och skriva in reflektionerna är en viktig del i vårt arbete med Omtanke Karlstad.

Pedagogens professionella lärande och utveckling av idag handlar inte om att gå ”en kurs, en dusch” där en modell och metod presenteras som sanningen och sedan förväntas genomföras i verksamheten. Utvecklingsarbete är en process där varje deltagare utvecklar sitt personliga, professionella sätt att se på, tänka om och utföra sitt uppdrag. Denna, likt många andra förändringsprocesser kräver sin tid. Det finns inga genvägar utan handlar om att vara effektiv.
Det är en av anledningarna till att samtalen inte ska starta med att deltagarna tar del av tankeväckarna. Då försvinner massor av värdefull tid där tankar mellan pedagogerna kan mötas.

Läs mer

Publicerat i Bloggen | 4 kommentarer

Tankeväckare inleder samtal om målbilder

Varje samtal förberedes av deltagarna genom att de tar del av de tankeväckare som finns under rubriken för samtalet. Lärande i det digitala samhället är tex det inledande samtalet för alla verksamheterna.

Tankeväckare är inspirationsmaterial som är utvalda för att visa upp allt mellan konkreta aktiviteter eller företeelser till mer visionära eller övergripande ämnen. En målsättning som även bör gälla för arbetslagens samtal.

Att lyfta blicken

Syftet med arbetslagens samtal är att synliggöra digitaliseringens möjligheter i lärandet. Att deltagarna får lyfta sina tankar kring denna stora förändring som sker runt omkring oss i samhället och vardagen och föra in det i vår professionella vardag. Vi behöver målbilder för vad som är möjligt och vad vi vill sträva mot. Genom omvärldsbevakning, inspiration och professionella samtal, såväl med lokala som de kollegor vi möter i sociala rum, utvecklar vi våra värderingar.

Ingen säger att det inte finns stora utvecklingsönskemål kring vår digitala miljö, både vad gäller kvantité och kvalité. Det är en allt för viktig fråga för att blandas in i denna kompetensutveckling utan arbetas med i ett separat spår. Det gör att samtalen inte ska ta upp dessa frågor utan se möjligheter med det vi faktiskt har.
En klok pedagogisk idé och god kompetens är de viktigaste ingredienserna i ett lyckat utvecklingsarbete. Som ett gott exempel på detta kan nämnas vinnarna av Guldäpplet 2010, från Josef och Martin från Årsta, som startade bokbloggande med mycket små resurser. En process som gjort skolarbetet Viktigt & På riktigt.

Mer om samtalet >

Publicerat i Bloggen | Lämna en kommentar

Håll hårt i din pedagogiska tanke – om skoljante

Webbstjärnan har startat en bloggserie ”det bästa som finns är att blogga med elever” där de bjudit in en grupp lärare för att ge sina perspektiv på skoljante och ge lärare stöd i arbetet att jobba med skolutveckling. 

Först ut var Anne Marie Körling, som i sitt inlägg ger lärare tio råd på vägen, för att hantera skoljante. En text alla borde ta del av inför Omtanke Karlstad.

Jante får komma till punkt.

Publicerat i Bloggen | 4 kommentarer

Presentationsfilm OMTANKE Karlstad

Publicerat i Bloggen | Lämna en kommentar